Piiskop

Athose püha Nikodeemus annab pikka, sajanditepikkust pärimust järgides nõu valida piiskop munkade seast. Kuivõrd tal on mungateadvus, ei satu ta ärevusse, kui inimesed teda taga kiusavad, laimavad, süüdistavad või tema peale vihastavad, sest ta ise on esimene oma patusust ära tundma ja end süüdistama.

Raamatust ÜKS ÖÖ PÜHS ATHOSE MÄE KÕRBES, Metropoliit Hierotheos Vlachos

Piiskop Makarios Püha Eelkäija Skiitas.