NOVEMBER 2019


Laupäev
2.11
kell 9
Püha märtri Akindinose ja tema kaaskannatajate mälestus
Neljapäev
21.11
kell 7.30

Meie kõige pühama Valitsejanna Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseviimine 

REOMÄE KIRIKU TEMPLIPÜHA
Laupäev 30.11 kell 9
Püha ja aulise apostli Andreas Esmakutsutu mälestus
Ülempreesterlik liturgia Pärnu ja Saare piiskop Aleksandri eestseismisel